Thông tin hỏi đáp:
- Khách hàng có bất kỳ thông tin cần câu hỏi vui lòng gửi đến Song Son qua email: dochoi@songson.info
- Thông tin câu hỏi của khách hàng được lưu trữ trong hệ thống mail của chúng tôi.