Bảo mật thông tin khách hàng:


- Thông tin khách hàng được lưu trữ và sử dụng vào mục đích kinh doanh được khách hàng đồng ý và cho phép quảng cáo. Nội dung quảng cáo đúng sản phẩm, dịch vụ do Song Son cung cấp và mang thông tin lợi ích đến khách hàng.


- Thông tin khách hàng không được mua bán, chia sẻ, kinh doanh dưới mọi hình thức nếu chưa được khách hàng đồng ý.


Bảo mật thanh toán:


- Mọi thanh toán, giao dịch giữa Song Son với khách hàng đều được bảo mật.


- Các khoản thanh toán giao dịch phải qua tài khoản của công ty Phương Khang và có hóa đơn chứng từ xác nhận thanh toán


- Các hình thức chuyển khoản và giao dịch bằng phương thức chuyển khoản đều được bảo mật


Bảo mật thông tin khác:


- Các thông tin trao đổi giữa Song Son với khách hàng qua các hình thức email, chuyển phát... hai bên cam kết giữ kín và không được chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên thứ 3 nào nếu chưa được đồng ý của cả 2 bên.


- Ngoài ra, thông tin bảo mật về bản quyền sở hữu trí tuệ và hình ảnh sản phẩm của Song Son, khách hàng muốn sử dụng và chia sẻ phải được sự đồng ý của Song Son